Charles Lourens
Oosthuizerweg 26C   
1463 LM  Noordbeemster   
Tel:. +31 299 690376  
Mob.: 06 51 843 778 

Charles Lourens
Promotion
Uitgeefprojecten
Internet
Int. producties
TV-formats
Contact
 
View the English version


Kijk ook eens op:

 PROMOTION

Vanaf de jaren ’70 heeft Nederland kennis gemaakt met de promotionele activiteiten van Charles Lourens. Tientallen jaren vóór dat de term City Marketing werd bedacht, was hij al actief met de promotie van de stad Alkmaar en in het bijzonder met die van de kaasmarkt. Dankzij zijn ideeën groeide in de jaren ’70 de Westfriese Flora uit tot een nationale manifestatie, hij was de bedenker van de slogan “De lente begint in Bovenkarspel”, een slogan die tot op heden nog wordt gebruikt. Charles Lourens is ook de ‘uitvinder’ geweest van de prijzen-puzzelacties in de dag- en weekbladen. Samen met wijlen Ben Essing was hij in die jaren ook betrokken bij de opzet en organisatie van de eerste nationale TV-inzamelingsacties voor Goede Doelen.

 
 De Rooksalon

Met het concept van De Rooksalon speelde Charles Lourens enkele jaren geleden in op de ontwikkelingen van het rookverbod op de werkplek. Dankzij De Rooksalon hoefden de rokers niet in de openlucht als junkies voor of achter het gebouw te roken; in de Rooksalon zaten de rokers droog en warm.
 

 

 De Uitvaartbus

Charles Lourens was óók de bedenker van
De Uitvaartbus
. Voor de productie van de bus onderhandelde hij met de bussenbouwer Van Hool. Tot een gezamenlijke uitvoering is het echter nooit gekomen. Van Hool besloot de Uitvaartbus zèlf op de markt te brengen en stal zodoende het intellectuele eigendom van Charles Lourens. De auteurswet (uit 1912!) was helaas niet bij machte dit soort piraterijen te verbieden.

 

 Verzekeringen

Eén van Charles Lourens’ grootste successen was het bedenken van een verzekeringsconcept waarmee de consument de premies van hun verzekeringen konden verzekeren. Het verzekeringsproduct is nog steeds – en met zeer veel succes - op de markt.
 

 Projecten in voorbereiding

Op dit moment wordt gewerkt aan vier mega-projecten:

 • WARME WEIDEN
  Een aardwarmte/zonnewarmteproject (bedenker Rob Joosten) dat op termijn de vervanger kan worden van de traditionele cv-ketel. Het systeem functioneert al ruim een jaar. Nu zijn op diverse plaatsen grootschalige pilot projecten in voorbereiding.
   

 • FC EXCHANGE
  De voetbaltoto van de 21ste eeuw! Maar dan in de vorm van een beursspel.
   

 • MAILSTAMP
  Postzegels krijgen een nieuw leven en worden populairder dan ooit.
   

 • DORP AAN HET WOORD
  Hèt antwoord op het WRR - rapport ‘Vertrouwen in burgers’ , samengesteld door oud-minister Pieter Winsemius.

De volgende concepten zijn of komen in productie: Zwerfboeken, Muziek aan de Middenweg, Follies, Natuurbegraafplaats, Spirituele woningen, K-tuinieren, K-colleges en De Troubadours.

 

Design Follow Me

© Lourens Uitgeefprojecten BV        -        Disclaimer